فرآیند توانمندسازی در باشگاه شرکت های صادراتی دانش بنیان

سه شنبه 02 اسفند 1401 - 17:00

در مرحله ی توانمندسازی پس از تقاطع گیری بین نقاط ضعف و حمایت های دولتی، شرکت ها نیاز به یک نقشه ی راه گام به گام برای برطرف کردن نقاط ضعف خود دارند. این نقشه توسط کارشناسان باشگاه تدوین و پیگیری آن تا حصول نتیجه و رفع نواقص شرکت انجام می شود.

تاکنون این گزارش و نقشه راه برای 200 شرکت 3و 4و 5 ستاره تدوین شده است و تکمیل گام به گام آن برای بقیه شرکت ها در حال انجام است. همچنین برای به سرانجام رساندن هریک از نقشه راه هایی که برای شرکت ها نوشته شده است، خدمات مختلف زیر به آن ها ارائه می شود:

 1. مشاوره
 2. آموزش
 3. مطالعه بازار بین الملل
 4. بهبود ابزارهای تبلیغاتی
 5. حضور شرکت ها در نمایشگاه ها، پاویون ها و مناقصات بین المللی
 6. ارسال نمونه محصول برای مشتری خارجی
 7. و ...

اما مشخص است که هرچند بسیاری از مشکلات شرکت ها با ارائه خدمات و تسهیلات رفع می شود، ولی بخشی از چالش ها که مربوط به قوانین نهادهای مختلف است پابرجاست. نهادهای مختلفی در بحث صادرات موثر هستند و با توجه به گزارش های تحقیقی باشگاه در این زمینه، ارتباط و تعامل با نهادهای ذی ربط کمک بزرگی برای شرکت ها خواهد بود. از این رو باشگاه با رایزنی های خود در سطوح بالا مسیر اداری و قانونی صادرات را برای شرکت ها تسهیل می کند.

از همکاری های انجام شده در این زمینه تا امروز می توان به همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه، مرکز تعاملات و ... نام برد. بعضی از نتایج حاصل از این رایزنی ها به شرح زیر است:

 • تجمیع‌مشوق‌های‌صادراتی‌شرکت‌های‌عضو‌باشگاه
 • اختصاص‌حمایت‌بر‌اساس‌جایگاه‌شرکت‌در‌باشگاه‌و‌افزایش‌حمایت‌ها‌همراه‌با‌ارتقای‌رتبه‌شرکت
 • حمایت‌از‌حضور‌شرکت‌های‌عضو‌باشگاه‌در‌نمایشگاه‌های‌تخصصی
 • حمایت‌از‌حضور‌شرکت‌های‌عضو‌باشگاه‌در‌نشست‌های‌B2B
 • ایجاد‌سبدهای‌صادراتی‌دانش‌بنیان

همچنین همکاری با دفاتر صادراتی در کشور چین، هند، سوریه، مکزیک و برزیل، تشکیل کنسرسیوم، ایجاد برند مشترک از برنامه های باشگاه صادرات برای توسعه بازار صاداراتی شرکت ها در بازار بین الملل است.

 

 

 

 

 

image