گردهمایی باشگاه شرکت های صادراتی دانش بنیان با حضور معاون علمی رئیس جمهور

چهارشنبه 10 اسفند 1401 - 12:06

گردهمایی شرکت های صادراتی دانش بنیان در روز سه شنبه 9 اسفند ماه به همت مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری برگزار شد. در این رویداد بیش از 300 شرکت برتر دانش بنیان صادراتی سال 1400 گرد هم آمدند. در این برنامه از شرکت های 5ستاره، 4ستاره و 20 شرکت که در سال 1400 جهش صادراتی داشته اند تقدیر به عمل آمد. این شرکت ها لوح تقدیر و تندیس باشگاه را از جناب آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی معاون علمی رئیس جمهور که مهمان ویژه ی این رویداد بودند، دریافت کردند.

300 شرکت برگزیده ی دعوت شده به گردهمایی باشگاه صادرات با ارزیابی شاخص های مختلف انتخاب شده اند. این شاخص ها در سه گروه اصلی زیر:

  • فنی،
  • سازمانی،
  • بازاری

قرار می گیرند. هریک از این شاخص ها دارای جزئیات هستند و امتیازدهی به شرکت ها با توجه به داده های نهادهای ذیربط و داده های ارسالی شرکت ها انجام می شود. طبق این شاخص ها شرکت ها در 5 گروه زیر طبقه بندی می شوند:

  1. شرکت های 5ستاره
  2. شرکت های 4ستاره
  3. شرکت های 3ستاره
  4. شرکت های 2ستاره
  5. شرکت های مستعد

فرآیند ارزیابی و رتبه دهی همواره در حال به روزرسانی است و شرکت هایی که در حوزه ی صادرات محصولات دانش بنیان خود پیشرفت می کنند، به گروه های بالاتر ارتقا میابند.

 

 

اهداف گردهمایی باشگاه صادرات

یکی از اهداف برگزاری گردهمایی باشگاه صادرات، آشنایی شرکت ها و سپس ایجاد یک بستر تعامل بین آنها در قالب کمیته های مجزا است. این کمیته ها که در آینده نزدیک تشکیل می شوند هرکدام مربوط به یک حوزه فناوری هستند. به این ترتیب شرکت ها می توانند در کنار هم چالش های پیش روی خود را رفع کنند. این هم افزایی به همراه کمک های نهادهای دولتی منجر به افزایش کمیت و کیفیت صادرات دانش بنیان می شود. تمام مراحل این فرآیند در باشگاه صادرات انجام خواهد شد.

از دیگر اهداف گردهمایی باشگاه صادرات می توان به اعلام حمایت های خاص هریک از نهادهای مرتبط با صادرات دانش بنیان اشاره کرد. این حمایت ها توسط آقای دکتر میرآبادی رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری به اطلاع شرکت ها رسید.

در نهایت با تقدیر و اهدای لوح و تندیس باشگاه صادرات به شرکت های 5 ستاره و 4 ستاره گردهمایی باشگاه صادرات به پایان رسید. به فضل الهی این گردهمایی آغاز مسیر پیشرفت شرکت های دانش بنیان صادراتی و توسعه ی بازار بین المللی آنها خواهد بود.

image