محصولات بر اساس فیلتر "فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی"

  • فقط کالاهای موجود
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • image

  لاروکش بیولوژیک بایوفلش

  image

  حشره کش بیولوژیک بایولپ

  image

  قارچکش بیولوژیک پروبیوتکت

  image

  دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه

  image

  فمی لاکت

  image

  ژری لاکت

  image

  رنگ سبز استحصال شده از کلروفیل

  image

  طعم دهنده طبیعی زعفران

  image

  آنزیم های شوینده

  image

  کودهای کلاته در مقیاس صنعتی

  image

  کیت تشخیص ویروس سایتو مگال انسانی

  image

  کیدی لاکت

  image

  کودهای زیستی بارور-ویژه ماهیان گرمابی

  image

  مکمل‌های رویش

image