فینگولیمود


Fingolimod

توضیحات

فینگولیمـود یـک داروی تنظیـم کننـده سیسـتم ایمنـی اسـت که بیشـتر بـرای درمـان مولتیپل اسـکلروزیس اسـتفاده می شـود. در آزمایشـات بالینـی، میـزان عـود در بیمـاری مولتیپل اسـکلروزیس عود کننده-بهبـود دهنده را تقریبا بـه نصف در طـی یـک دوره دو سـاله کاهـش داده اسـت.

اطلاعات تولید کننده
image
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو
57
درباره فروشنده

توفیــق دارو بــه عنــوان شــرکتی دانــش بنیــان و برخــوردار از پیشــنه ای آکنــده از بدایــع علمــی در جامعــه ایرانــی، اشــتهار دارد. ایــن شــرکت بــا اختصــاص ســرمایه قابــل توجــه بــه تحقیــق...

بیشتر بخوانید
محصولات دیگر این فروشنده
نا موجود متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست، می توانید از لیست محصولات مرتبط دیدن فرمایید.
 • نقد و بررسی اجمالی

  Fingolimod

  فینگولیمـود یـک داروی تنظیـم کننـده سیسـتم ایمنـی اسـت که بیشـتر بـرای درمـان مولتیپل اسـکلروزیس اسـتفاده می شـود. در آزمایشـات بالینـی، میـزان عـود در بیمـاری مولتیپل اسـکلروزیس عود کننده-بهبـود دهنده را تقریبا بـه نصف در طـی یـک دوره دو سـاله کاهـش داده اسـت.

  مشخصات کالا

  Fingolimod

  امتیاز و دیدگاه کاربران

  Fingolimod

  ثبت نظر

  Fingolimod

  نام و نام خانوادگی*
  موبایل*
  ایمیل *
  عنوان*
  متن پیام*
  image