فرآیند ارزیابی شرکت ها در باشگاه شرکت های صادراتی دانش بنیان

سه شنبه 02 اسفند 1401 - 13:32

یکی از مهم ترین اهداف باشگاه شرکت های صادراتی دانش بنیان، انتخاب شرکت های برتر دانش بنیان در حوزه های صادراتی و فناورانه بوده، تا همواره 10% از شرکت های برتر دانش بنیان در حوزه های صادراتی و فناورانه در باشگاه حضور داشته باشند. این امر با ارزیابی های دقیق و تحلیلی باشگاه شرکت های صادراتی دانش بنیان و استفاده از معتمدین، نخبگان و اطلاعات مراکز مهم دانش بنیان مثل:

 • مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری
 • کریدور فناوری تا بازار
 • کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی، دانش بنیان و فناوری ریاست جمهوری
 • مرکز همکاری های تحول و پیشرفت
 • ستاد فناوری های راهبردی مثل: ستاد زیست فناوری، ستاد لیزر و مواد پیشرفته، ستاد توسعه فناوری نانو و ...
 • پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • و سایر نهادهای ذیربط

انجام می شود. در اولین قدم ارزیابی شرکت ها، باشگاه صادرات به یک لیست 400 تایی از شرکت های دانش بنیان رسید و پس از آن شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع1 و نوپا نوع1 که دارای محصولات با فناوری های پیشرفته و به اصطلاح edge of science بودند هم به این لیست اضافه شدند. بعد از تحقیقاتی که در باشگاه صادرات روی بقیه شرکت ها انجام دادیم، مشخص شد که برخی از شرکت های دانش بنیان نوع2 نیز محصولاتی در سطح بالا دارند و می توانند مورد ارزیابی فنی باشگاه قرار بگیرند.

شاخص های ارزیابی شرکت ها در باشگاه:

در نهایت ما در باشگاه شرکت های صادراتی دانش بنیان 1580 شرکت و موسسه دانش بنیان و غیردانش بنیان را مورد ارزیابی فنی و غربال قرار دادیم. ارزیابی ها در باشگاه به صورت دقیق، با فرمول های مختلف انجام می شوند ولی به طور کلی شاخص های زیر مورد توجه هستند:

 • سطح فنی
 • گواهینامه های مربوط به هر محصول
 • گواهینامه های سیستمی
 • پتنت
 • زیرساخت فروش
 • سابقه و میزان صادرات و فروش داخلی
 • و ...

نتایج کلی شرکت‌های ارزیابی شده

در مجموع 1300 شرکت تاکنون مورد ارزیابی فنی و از این تعداد 948 شرکت مورد ارزیابی نهایی و رتبه بندی شده‌اند. شرکت‌های رتبه بندی شده در شش سطح 5 ستاره ، 4 ستاره، 3 ستاره ، 2 ستاره، مستعد و عدم احراز  قرار می‌گیرند.

در این ارزیابی، توزیع حوزه فناوری شرکت ها، هم مورد توجه است که نشان دهنده ی میزان صادرات دانش بنیان در هر حوزه در کشورمان است.

طبق این ارزیابی تنها 6% از کل شرکت ها، در سطح 4و5 ستاره قرار دارند. این در حالی است که شرکت های 3ستاره 27% از کل را تشکیل می دهند. یعنی هرچند شرکت های ممتاز صادراتی کم هستند ولی تعداد شرکت هایی که می توانند با توانمندسازی به سطح 4و5 ستاره دست یابند قابل توجه است. از این رو فرآیند عارضه یابی و در ادامه توانمندسازی شرکت ها در باشگاه انجام می پذیرد.

image