مهلت دریافت مشوق های صادراتی تمدید شد!

سه شنبه 15 فروردین 1402 - 12:15

زمان ارائه مدارک و مستندات مربوط به دریافت مشوق‌های صادراتی به جز زیرساخت‌های صادراتی و کمک سود تسهیلات صادرکنندگان تا پایان فروردین ماه 1402 تمدید شد. با توجه به ترافیک بالای فعالیت‌های تجاری بازرگانان در اسفندماه 1401 و نیاز به زمان جهت تشکیل و تکمیل مدارک بعد از فعالیت تجاری، کارگروه مشوق‌های صادراتی با تمدید مهلت دریافت مشوق های صادراتی موافقت کرده است.

مشوق های صادارتی چیست؟

مشوق های صادراتی پیش از این، از سوی سازمان توسعه تجارت طی فراخوانی براي صادرکنندگان حوزه ی محصولات و خدمات دانش بنیان در نظر گرفته شد. هدف از ارائه مشوق های صادراتی ابتدا حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات  و سپس افزایش حجم وتنوع محصولات و خدمات در بازارهاي هدف صادراتی است. مراکز و شرکت هایی که در حوزه های زیر فعالیت دارند می توانند از این مشوق ها استفاده کنند:

- خدمات فنی مهندسی

- شرکت هاي دانش بنیان

- صنایع خلاق و فناوري اطلاعات

- گردشگري

همچنین این مشوق ها شامل موارد زیر می شود:

  1. کمک هزینه حمل و نقل هوایی
  2. شرکت در نمایشگاه های بین المللی
  3. اعزام هیئت تجاری
  4. بازاریابی

کمک هزینه ی حمل و نقل هوایی شامل صادرات به کشورهای هند، چین، سوریه، لبنان و سایرکشورهای حوزه ی اوراسیا می شود و تا سقف 7میلیارد ریال برای هر کشور در طول یک سال است. اگر بنگاه صادراتی متقاضی، نمونه ی ملی، ممتاز و دارای مدال افتخار ملی یا کارت ویژه معتبر باشد می تواند تا سقف 8میلیارد ریال تسهیلات دریافت کند.

شرکت های دارای پروانه بهره برداری صنعتی معتبر، کارت بازرگانی معتبر و اعضاء تشکل های معتبر صنفی، بازرگانی، کشاورزی و صنعتی هم دریافت کننده ی کمک هزینه ی شرکت در نمایشگاه های بین المللی هستند. آن ها می توانند تا 50درصد از هزینه ی اجاره ی غرفه و تا سقف 1000 میلیون ریال از مشوق های صادراتی سازمان توسعه تجارت استفاده کنند. همچنین اعزام هیات های تجاری و بازاریابی به کشورهای همسایه، آسیایی، اروپایی، آمریکایی و اقیانوسیه از 80 تا 120 میلیون ریال حمایت دریافت خواهد کرد.

گفتنی است صادرات غیرنفتی علاوه بر کمک به اقتصاد کشور، همواره با رقابت در بازارهای جهانی سبب افزایش کیفیت محصولات می شود. لذا از شما متقاضیان واجد شرایط که تاکنون مستندات خود را ارسال ننموده اید، دعوت می شود تا 30 فروردین 1402 نسبت به ارائه درخواست کتبی خود به همراه تکمیل فرم هاي مربوط در سایت سازمان توسعه تجارت  www.tpo.ir اقدام نمایید.

 

 

شرایط برخورداري از مشوق هاي صادراتی چیست؟

ابتدا باید نسبت به تشکیل پرونده در دبیرخانه کمیته های ماده 5 و ماده 19 مستقر در دفتر محصولات دانش بنیان اقدام کنید و خدمات فنی مهندسی سازمان اقدام و گواهی صادرات خدمات را اخذ نمایید. همچنین می بایست برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود( به میزانی که در کمیته ها تعیین شده است) پرونده تشکیل دهید. رفع تعهدات ارزی یکی از شرایط دریافت مشوق های صادراتی است. پس از انجام این دو مورد می توانید شروع به بارگذاری مستندات جهت دریافت مشوق های صادارتی کنید.

image